Share LinkedIn Facebook Twitter

Hoàng Lê Hằng

Hoàng Lê Hằng

Giám đốc Marketing


Tel:  +84 28 3971 0888
Fax: +84 28 3936 5019
Email: hang.hoang@lexcommvn.com

Bà Hoàng Lê Hằng là Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Lexcomm LLC Việt Nam làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Trước khi gia nhập Lexcomm, bà Hằng làm việc tại công ty con của một công ty Singapore tại Việt Nam, với lĩnh vực hoạt động là đầu  tư giáo dục và thúc đẩy liên kết kinh doanh, thương mại giữa Việt Nam và Singapore.

Thông qua 8 năm làm việc với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và phòng pháp chế và kiểm soát nội bộ của một công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam, bà Hằng có nhiều kinh nghiệm  trong việc tư vấn về các vấn đề trong nhiều lĩnh vực.

Nghề nghiệp

Bà Hằng tốt nghiệp hạng xuất sắc của Khoa Kinh tế Quốc tế của Học viện Quan hệ Quốc tế (nay là Học viện Ngoại giao Việt Nam). Bà Hằng cũng nhận bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Năm 2006, Bà Hằng vinh dự nhận được học bổng toàn phần tham gia một khóa đào tạo pháp lý của Đại học Califonia, San Diego, Mỹ.