Share LinkedIn Facebook Twitter

Lê Liên Hương

Lê Liên Hương

Luật sư Cao cấp

LLB, LLM
Tel:  +84 24 3971 0888
Fax: +84 24 3971 0999
Email: huong.le@lexcommvn.com

Lĩnh vực hành nghề

 • Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp
 • Tuân thủ Pháp luật
 • Giải quyết Tranh chấp
 • Ngành nghề

 • Bảo hiểm
 • Giao thông và Hậu cần
 • Công nghiệp và Sản xuất
 • Luật sư Lê Liên Hương là Luật sự Cao cấp của Lexcomm Việt Nam LLC làm việc tại văn phòng Hà Nội, Việt Nam.

  Luật sư Hương đã có trên 7 năm hoạt động pháp lý trong đó có hơn 4 năm kinh nghiệm làm việc tại một hãng luật nước ngoài uy tín có chi nhánh tại Việt Nam. Lĩnh vực chuyên môn mà Luật sư Hương tập trung tư vấn bao gồm doanh nghiệp, thương mại, trọng tâm là các thương vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, tư vấn pháp lý về các vấn đề phức tạp của doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực ngành nghề.

  Nghề nghiệp

  Luật sư Hương tốt nghiệp Cử nhân Luật Trường Đại học Luật Hà Nội và Thạc sĩ Luật (LLM) tại Đại học Quốc gia Việt Nam trong năm 2012.

   

  Các Dự án và Khách hàng

  Luật sư Hương tư vấn hàng loạt các giao dịch quan trọng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

  • tư vấn cho một nhà đầu tư quốc tế và một tổ chức mua bán và sáp nhập doanh nghiệp trong các danh mục đầu tư của họ tại Việt Nam
  • tư vấn hàng loạt các dự án cơ sở hạ tầng tư nhân, dự án kỹ thuật và xây dựng
  • tư vấn cho một nhà quản lý quỹ lớn về thẩm định pháp lý và mua lại cổ phần của các dự án thủy điện khác nhau tại Việt Nam
  • tư vấn cho một ngân hàng nước ngoài về cấu trúc và tài liệu hướng dẫn của FX và các giao dịch phái sinh vốn tại Việt Nam
  • tư vấn cho một công ty dầu khí hàng đầu thế giới về các dự án thăm dò và khai thác cũng như tài liệu dự án tại Việt Nam
  • tư vấn cho một công ty kỹ thuật và xây dựng về việc thành lập liên doanh tại Việt Nam và tư vấn về các vấn đề pháp lý trong việc thâm nhập thị trường Việt Nam
  • tư vấn cho một công ty quản lý quỹ và đầu tư toàn cầu về các khía cạnh pháp lý liên quan tới việc cho vay vốn đối với các nhà đầu tư xây dựng bất động sản của Việt Nam, cũng như các khía cạnh pháp lý liên quan tới nợ xấu tại Việt Nam