Share LinkedIn Facebook Twitter

Tái cấu trúc và Phá sản Doanh nghiệp

Hoạt động tư vấn tái cấu trúc nợ và phá sản doanh nghiệp của chúng tôi đang ngày càng tăng trưởng, mang đến cho khách hàng các giải pháp sáng tạo với hiểu biết sâu sắc về thị trường Việt Nam được xây dựng từ mạng lưới khách hàng đa dạng cùng với kinh nghiệm chuyên sâu trong các giao dịch đa quốc gia.

Chúng tôi cung cấp nhiều loại dịch vụ tư vấn và giải quyết tranh chấp bao gồm tái cấu trúc nợ, giãn nợ, hoán đổi nợ thành vốn cổ phần, và các hình thức khác như tái cơ cấu nguồn vốn, phá sản, và các vấn đề thực thi pháp luật.

Luật sư Lương Văn Trung và Luật sư Nguyễn Hồng Hải cùng phụ trách nhóm các luật sư có thể hỗ trợ khách hàng với các dự án trọng yếu bằng kinh nghiệm chuyên môn sâu rộng trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp, M&A, cơ sở hạ tầng, năng lượng và tài nguyên.

Các giao dịch gần đây

Đội ngũ luật sư của chúng tôi đã tham gia thực hiện:

  • tư vấn cho các bên cho vay trong các loại hình tái cơ cấu nợ phức tạp, bao gồm phát hành quyền mua cổ phiếu mới, hoán đổi nợ thành vốn cổ phần, phát hành trái phiếu chuyển đổi
  • tư vấn cho một ngân hàng quốc tế về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thanh lý một công ty cho thuê tài chính
  • tư vấn cho một ngân hàng thương mại quốc tế lớn có hệ số tín nhiệm AAA về việc mua lại một khoản mục cho vay (bao gồm các tài sản bảo đảm) của một ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam
  • tư vấn về tái cấp vốn và tái cấu trúc dành cho các doanh nghiệp bị lâm vào tình trạng không trả được nợ
  • tư vấn về thủ tục phá sản doanh nghiệp
  • tư vấn về các giao dịch có khả năng bị tuyên vô hiệu trong phá sản doanh nghiệp
  • tư vấn về nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh của ban giám đốc