Share LinkedIn Facebook Twitter

Tài chính Ngân hàng

Tài chính ngân hàng là lĩnh vực hành nghề quan trọng của Lexcomm với các dịch vụ pháp lý đa dạng và có uy tín nhất tại thị trường Việt Nam, tư vấn cho bên cho vay và bên vay.

Với đội ngũ luật sư dày dạn kinh nghiệm, chúng tôi có năng lực tư vấn trong các giao dịch tài trợ vốn và nợ, có yếu tố nước ngoài trong các lĩnh vực khác nhau.

Chúng tôi, với vị trí nổi bật trên thị trường trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý ở lĩnh vực ngân hàng, luôn cam kết mang đến cho khách hàng những lời khuyên tốt nhất để đạt được sự tăng trưởng bền vững. Trong điều kiện thị trường nhiều biến động, chúng tôi vẫn tiếp tục tham gia tư vấn các giao dịch ngân hàng hàng đầu thị trường có tính sáng tạo và phức tạp cao trong việc tài trợ các dự án mới.

Đội ngũ luật sư của chúng tôi hiểu biết rất rõ về thông lệ thị trường Việt Nam và chuẩn mực quốc tế, có kinh nghiệm và kỹ năng sâu rộng trong các vụ việc về tài chính ngân hàng, bao gồm:

 • Tài trợ dự án;
 • Tài trợ tài sản;
 • Tài trợ đòn bẩy và sáp nhập;
 • Giao dịch phái sinh và các sản phẩm cấu trúc
 • Cho vay dựa trên trữ lượng tài nguyên;
 • Tài chính doanh nghiệp;
 • Tuân thủ các quy định trong lĩnh vực ngân hàng.

Chúng tôi đại diện cho các bên vay, bên thu xếp giao dịch và bên cho vay trong nhiều cơ cấu cho vay phức tạp, tài trợ dự án không truy đòi và hạn chế truy đòi, các khoản cho vay vợp vốn phức tạp và có nhiều loại tiền tệ, cho vay doanh nghiệp và thương mại, dịch vụ tài chính và các vấn đề chung về tuân thủ quy định ngân hàng.

Những tên tuổi nổi bật của chúng tôi bao gồm Luật sư Phạm Bá Linh là chuyên gia trong lĩnh vực tài trợ dự án và Luật sư Lưu Thị Xuân Trang là chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng. Khách hàng của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm các công ty, tổ chức tài chính hàng đầu Việt Nam và nước ngoài.

Các giao dịch gần đây

 

Các giao dịch chúng tôi có tham gia tư vấn bao gồm:

 • Tư vấn cho các bên cho vay nước ngoài trong tài trợ dự án cho dự án BOT nhiệt điện Nghi Sơn 2 có công suất 1200MW
 • Tư vấn cho bên vay trong tài trợ dự án cho dự án BOT điện khí Phú Mỹ 3 trị giá 412 triệu USD có công suất 717 MW
 • Tư vấn cho các bên cho vay nước ngoài trong một khoản vay trị giá 200 triệu Đô la Mỹ đối vớicác dự án dầu khí tại Việt Nam
 • Tư vấn cho các bên cho vay nước ngoài trong các khoản cho vay hợp vốn có nhiều loại tiền tệ áp dụng chuẩn mực APLMA được bảo đảm bằng các khoản phải thu phí cầu đường trong hợp đồng cấp quyền dài hạn và các giao dịch phái sinh
 • Tư vấn cho ngân hàng Mizuho Corporate Bank về các vấn đề pháp lý Việt Nam liên quan đến việc tái bảo hiểm và xử lý tài sản bảo đảm trong giao dịch tài trợ tàu dầu FPSO cho mở Sư Tử Đen tại Việt Nam
 • Tư vấn cho ngân hàng Tokyo- Mitsubitshi UFJ về vấn đề bồi thường và quản lý ngoại hối
 • Tư vấn cho ngân hàng ANZ về các khoản vay và soạn thảo các hợp đồng bảo đảm
 • Tư vấn cho Công ty Tài Chính Quốc tế (IFC), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Proparco về tái cấu trúc nợ của bệnh viện Việt- Pháp - bệnh viện quốc tế đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tư vấn cho Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) về các khoản cho vay cho các doanh nghiệp Việt Nam
 • Tư vấn cho bên cho vay nước ngoài trong một khoản cho vay hợp vốn có thế chấp tài sản bằng hàng hóa luân chuyển
 • Tư vấn cho các bên vay là doanh nghiệp lớn trong khoản vay tài trợ để mua các tài sản viễn thông tại Việt Nam và soạn thảo hợp đồng vay có liên quan.