Share LinkedIn Facebook Twitter

Thị trường Vốn

Nhóm luật sư về thị trường vốn của công ty có nhiều kinh nghiệm tư vấn cho các bên phát hành và bên bảo lãnh phát hành trong các giao dịch phát hành chứng khoán trên nhiều lĩnh vực ngành nghề.

Chúng tôi có kiến thức chuyên sâu về độ phức tạp trong các vấn đề pháp lý của thị trường đang phát triển để tư vấn cho các ngân hàng đầu tư và các công ty lớn về cấu trúc và đàm phán các giao dịch phát hành chứng khoán vốn và chứng khoán nợ tại Việt Nam và trên thị trường quốc tế.

Các lĩnh vực chúng tôi tham gia tư vấn gồm:

 • Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)
 • Phát hành cổ phiếu các đợt tiếp theo
 • Phát hành quyền
 • Niêm yết trên sàn chứng khoán
 • Trái phiếu chuyển đổi
 • Chứng khoán vốn và chứng khoán hỗn hợp
 • Phát hành trái phiểu có lợi suất cao
 • Tài chính cấu trúc

Với bề dày kinh nghiệm trong việc tư vấn việc huy động vốn thông qua phát hành chứng khoán vốn và chứng khoán nợ, Luật sư Lương Văn Trung phụ trách bộ phận thị trường vốn của công ty. Luật sư Lưu Thị Xuân Trang cũng là tên tuổi đang tạo được nhiều uy tín trong lĩnh vực tư vấn phát hành chứng khoán vốn.

Các giao dịch gần đây

Các giao dịch gần đây của chúng tôi bao gồm:

 • tư vấn cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về giao dịch phát hành trái phiếu quốc tế có khối lượng phát hành có giá trị 1 tỷ Đô la Mỹ phát hành theo Quy chế Rule 144A/Reg S
 • tư vấn cho một quỹ đầu tư về bản cáo bạch và các vấn đề liên quan đến giao dịch phát hành riêng lẻ có giá trị 350 triệu Đô la Mỹ
 • tư vấn cho các ngân hàng đầu tư trong giao dịch phát hành riêng lẻ cổ phiếu của một công ty điện lực hàng đầu cho các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài
 • tư vấn cho một công ty khai thác khoáng sản quốc tế hàng đầu về pháp luật Việt Nam trong bản cáo bạch liên quan đến việc phát hành chứng khoán có quyền bảo đảm theo Quy tắc 506, Quy chế D quy định tại Luật Chứng khoán Hoa Kỳ
 • tư vấn về pháp luật Việt Nam trong giao dịch phát hành riêng lẻ cổ phiếu của một công ty khai thác khoáng sản có niêm yết trên thị trường chứng khoán Toronto (TSX), Canada, và có dự án khoáng sản tại Việt Nam
 • tư vấn cho một công ty dầu khí hàng đầu của Úc về các vấn đề tách doanh nghiệp, niêm yết lên sàn chứng khoán Úc (ASX) liên quan đến các dự án thăm dò và khai thác khí than tại Việt Nam
 • tư vấn về các tài liệu cáo bạch liên quan tới giao dịch IPO trên sàn Giao dịch chứng khoán Singapore (SCX-ST) của một pháp nhân ty nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam