Share LinkedIn Facebook Twitter

Thuế

Luật sư Phạm Bá Linh phụ trách chính các vấn đề về thuế ở cả hai văn phòng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tư vấn cho khách hàng là các doanh nghiệp lớn và các giao dịch mua bán và sáp nhập trải dài trong nhiều ngành nghề.

Các lĩnh vực mà chúng tôi hoạt động bao gồm mua bán các quỹ đầu tư tư nhân, sáp nhập, chia tách và các hình thức tái cấu trúc doanh nghiệp khác, liên doanh, thị trường vốn, tài trợ và tái cấu trúc, thu hút khách hàng, các tổ chức tài chính và quỹ đầu tư đến từ nhiều quốc gia.

Đội ngũ luật sư của công ty đang không ngừng nâng cao chuyên môn về các đánh giá thị trường để có thể hỗ trợ các vấn đề đa dạng và tư vấn tránh các tranh chấp phát sinh từ thuế.