Share LinkedIn Facebook Twitter

Lĩnh vực Hành nghề

Lexcomm Vietnam LLC là công ty luật Việt Nam cung cấp các dịch vụ pháp lý đa dạng với đội ngũ luật sư có chuyên môn hoạt động tại văn phòng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ khách hàng trong các dự án và giao dịch lớn, phức tạp tại Việt Nam và nước ngoài.

Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm của Công ty cung cấp dịch vụ pháp lý trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề ở Việt Nam. Thế mạnh của Công ty nằm ở chiều sâu kinh nghiệm trong các giao dịch đa quốc gia và kiến thức ngành công nghiệp đa dạng.

Công ty có một đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, và chúng tôi hiện vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng tại Việt Nam. Chúng tôi tư vấn cho khách hàng trong nhiều giao dịch quan trọng có tính phức tạp cao, quy mô lớn, đa quốc gia trong nhiều lĩnh vực hành nghề luật sư, bao gồm:

 • Tài chính Ngân hàng
 • Thị trường Vốn
 • Năng lượng và Tài nguyên
 • Dự án và Hạ tầng
 • Bất động sản và Xây dựng
 • Tái cấu trúc và Phá sản Doanh nghiệp
 • Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp
 • Tuân thủ Pháp luật
 • Công nghệ Thông tin, Truyền thông và Viễn thông
 • Giải quyết Tranh chấp
 • Thuế
 • Lao động
 • Sở hữu Trí tuệ