Share LinkedIn Facebook Twitter

Luật sư

Đội ngũ luật sư của Lexcomm hành nghề trong phạm vi toàn quốc bao gồm những luật sư thành viên chủ chốt làm việc tại văn phòng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và là những người vững về chuyên môn và luôn hoạt động hướng theo giải pháp.

Chúng tôi tự hào về đội ngũ luật sư am tường và có kinh nghiệm rộng lớn trong các giao dịch xuyên biên giới với lĩnh vực đa dạng từ ngân hàng & tài chính, dự án & năng lượng, mua bán & sáp nhập doanh nghiệp, quản lý quỹ, công nghệ thông tin, truyền thông và viễn thông thông và giải quyết tranh chấp.

Các luật sư của chúng tôi luôn hoạt động với tính thực tế, linh hoạt và cam kết đáp ứng các tiêu chuẩn đặc biệt của dịch vụ pháp lý tới khách hàng ở trình độ cao tại mọi khía cạnh của vấn đề.

Đội ngũ luật sư của chúng tôi gồm có:

 

  • Phạm Bá Linh
Phạm Bá Linh
Tel : +84 28 3936 5018
linh.pham@lexcommvn.com
  • Lê Liên Hương
Lê Liên Hương
Tel : +84 24 3971 0888
huong.le@lexcommvn.com