Share LinkedIn Facebook Twitter

Ngành nghề

Những chuyên gia tư vấn luật hàng đầu của chúng tôi thường xuyên đại diện cho các khách hàng trong nhiều lĩnh vực ngành nghề. Chúng tôi đặc biệt có thế mạnh trong ngành ngân hàng, năng lượng và tài nguyên, viễn thông, bất động sản, phân phối và bán lẻ, dược phẩm và chăm sóc sức khỏe và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Việc am hiểu các thực tiễn thị trường cùng với kiến thức chuyên ngành sâu sắc trong từng lĩnh vực cho phép chúng tôi đưa ra các tư vấn pháp luật phù hợp với chiến lược đầu tư tại Việt Nam cũng như đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Lexcomm tập trung vào việc đạt được mục tiêu kinh doanh của khách hàng và chúng tôi có sự kết hợp độc đáo giữa kinh nghiệm pháp chế tại doanh nghiệp và kinh nghiệm hành nghề tại các tổ chức hành nghề luật sư hàng đầu. Điều làm nên sự khác biệt ở chúng tôi chính là các luật sư thành viên của công ty trước đây đã từng làm việc với vai trò là cố vấn pháp lý cao cấp tại các công ty nước ngoài hàng đầu trên thế giới có hoạt động đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Linh hoạt trong cách tiếp cận và hiệu quả về chi phí, chúng tôi tiếp tục được khách hàng yêu cầu tư vấn các giao dịch có độ phức tạp cao, liên ngành và chịu sự điều chỉnh của nhiều hệ thống pháp luật.

Chúng tôi am hiểu thị trường nội địa Việt Nam và cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý thương mại với chất lượng hàng đầu trong các lĩnh vực ngành nghề sau: